Digital

Digital

Nieuws

Uw eigen gepruts en andere ICT-problemen kosten u een halve dag per week

De Nederlandse werknemer raakt per dag ongeveer 8% van zijn werktijd kwijt aan gebrekkig functionerende ICT-toeopassingen en zijn eigen tekortschietende digitale vaardigheden. Dit kost Nederland omgerekend 19 miljard euro per jaar.

Dat is de aardige conclusie van het rapport ‘Ctrl Alt Delete, productiviteitsverlies door ICT-problemen en ontoereikende digitale vaardigheden op het werk’ van het onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente.

De onderzoekers dr. ing. Alexander van Deursen en prof. dr. Jan van Dijk noemen de uitkomsten ‘schokkend’. Niet alleen vanwege de omvang maar vooal omdat leidinggevenden en werknemers zich niet bewust zijn van het productiviteitsverlies. Dit productiviteitsverlies zou eigenlijk moeten worden opgeteld bij de klassieke’ ICT-kosten als hard- en software, energie en ICT-ondersteuning.

Is het verlies te voorkomen? Van Deursen pleit voor meer gestructureerde ICT-trainingen, verbreden van de rol van helpdesks en formeler maken van spontane hulp van collega’s. Tijdens de presentatie van het rapport zei hij: “Computers en internet bieden veel voordeel bij het werk van de meeste Nederlanders. Maar de tijd die we nu iedere dag verliezen door niet of slecht functionerende PC of software en een gebrek aan kennis en vaardigheden om efficiënt met computers, internet en software om te gaan is te groot. Elk uur dat we op een computer werken, verliezen we per persoon 4 minuten en 34 seconden. Vooral laagopgeleiden verliezen veel, oplopend tot 10% van hun werktijd op een PC.”

Overigens zijn we wel altijd bereid een collega die het even niet weet te helpen: “Ruim 63% van de werknemers biedt wel eens hulp aan een collega met ontoereikende digitale vaardigheden. Deze ondersteuning kost veel tijd en geld. Werknemers die hulp aanbieden besteden hier gemiddeld 23 minuten en 58 seconden per week aan. Enerzijds kan dit een leerzame oplossingsmethode zijn, zeker wanneer het om minder complexe vaardigheden gaat, anderzijds weten we niet hoe effectief deze hulp daadwerkelijk is.”

Het rapport Crtl Alt Delete vindt u hier.

Bron: Universiteit Twente, 7 maart 2012