Digital

Digital

Nieuws

Minder regie bij ICT-projecten!

In maart 2012 promoveerde dr. Teun Oosterbaan aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift ‘Architectuur als agenda: een theoretische en empirische analyse van de rol van frames bij architectuurontwikkeling voor keteninformatisering’.
Niet direct een werk dat iedereen voor zijn plezier gaat lezen, maar de stellingen van de promovendus waren aardig. Zo stelt hij dat niet ‘meer regie’, maar vaak juist MINDER REGIE een goede aanpak kan zijn om grote ICT-projecten bij de overheid beheersbaar te houden.

Waarom waarom? ICT-projecten bij de overheid zijn vaak complex, duur en tijdrovend, zegt Oosterbaan, en ze vragen om samenwerking in ketens van organisaties. Zijn proefschrift ‘Architectuur als agenda’ bewijst dat versterken van de autonomie van die verschillende organisaties en delegeren van besluitvorming naar de samenwerkende partijen helpt om ICT-projecten beheersbaar te houden. Belangrijkste voorwaarde is dat er genoeg vertrouwen is tussen de partijen.

Uiteraard moeten landelijke politieke structuren en processen betrokken blijven bij ICT-projecten, maar ze moeten niet dag in, dag uit regie gaan voeren. Samenwerkende partijen blijken het gewenste beleid prima op een succesvolle manier met ICT-middelen te kunnen realiseren. De centrale overheid moet zich beperken tot regelmatig toetsen op legitimiteit.

Oosterbaan tegen Binnenlands Bestuur:“Nu komt nog vaak aan het eind van een besluitvormingstraject het inzicht ‘we moeten nog iets met ICT, terwijl je de lokale gemeenschappen in een ketenproject beter in een vroege fase in staat zou moeten stellen te bepalen wat hun eigen informatiebehoeften zijn en daar oplossingen op te baseren. Daarna zou je stapsgewijs kunnen kijken of de oplossingen ook kloppen met wat er bestuurlijk gewenst is.”

Oosterbaan pleit voor een nieuwe manier van het faciliteren van de partijen die in een keten deelnemen. De term ‘architectuur’ is het leidend begrip, niet in de gangbare betekenis van stelsel van technische afspraken, maar als bestuurskundig relevant concept: “een agenda voor de ontwikkeling van samenwerking”.

Het proefschrift Architectuur als agenda vindt u hier

Bron: Binnenlands bestuur 1 maart 2012