Digital

Digital

Nieuws

Personal cloud en meer innovatieve ontwikkelingen

Als een mens zegt: “Ik heb het bestand op mijn pc staan”, dan bedoelt hij vandaag de dag waarschijnlijk zijn personal computer. Over een een paar jaar is dat een onbekend begrip geworden, personal computer… dan betekent pc personal cloud. Dit concludeert Gartner na alweer een marktverkenning.

In 2014 zal de personal cloud het centrum van hun belevingswereld van digitaal werkende mensen zijn, zegt Gartner. “Dat zal niet alleen in bedrijven gebeuren, maar ook bij de mensen thuis”, stellen de onderzoekers.
Door de overstap naar deze ‘nieuwe’ techniek zullen ook nieuwe apparaten nodig zijn. “De producenten zullen daar tijdig op moeten inspelen. De gebruikers zullen steeds vaker andere apparatuur gaan gebruiken; denk aan smartphones, tablets en systeempjes die nu nog niet eens bestaan”.

Gartner meent dat de term ‘post-pc‘ een verkeerde term is. “Mensen denken dat het gaat om iets dat na de pc komt, maar dat is teveel een accent op de apparatuur. Je moet meer kijken naar de werkomgeving, die zich steeds meer verwijdert van die apparatuur.”

Mensen worden steeds mondiger en dat heeft een reden: ze hebben de kennis in huis om een geducht woordje mee te praten. Gartner: “Via internet en sociale media raken mensen heel snel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Wat dat betreft staat ons nog heel wat te wachten. Gebruikers nemen niet zomaar slaafs alles aan wat ze krijgen voorgeschoteld. Ze stellen eisen en daarmee zorgen ze direct voor innovatie.”

Bron: Automatiseringgids 12 maart 2012