Digital

Digital

Nieuws

Operatie NUP levert convenant over standaarden op

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft samen met gebruikersverenigingen van gemeentelijke software en ongeveer vijftig ICT-leveranciers afspraken gemaakt om de Operatie NUP bij gemeenten soepeler te laten verlopen. Het gaat vooral om afspraken over standaardisatie.

De Operatie NUP zorgt voor de invoering van basisbouwstenen die gemeenten moeten invoeren om hun elektronische dienstverlening te moderniseren en standaardiseren. Daarvoor gebruiken gemeenten een enorme hoeveelheid verschillende softwaresystemen die lang niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. De samenwerkingovereenkomst moet het verandertraject voor gemeenten vereenvoudigen.

Wicher Venema, secretaris van de gebruikersvereniging Centric, zegt bescheiden: “Het is ‘maar’ een convenant, maar toch ook een mijlpaal. Het gaat om afspraken tussen KING, gebruikersverenigingen én leveranciers. Dat laatste is een unicum omdat er bij dergelijke afspraken eerder nooit leveranciers betrokken waren.”

De afspraken behelzen overigens niet de standaarden zelf, maar de implementátie ervan. “De ervaring leert dat de behoefte daaraan groot is. Standaarden blijven vaak een theoretische discussie.”

Venema’s verwachtingen zijn groot, zegt hij tegen Binnenland Bestuur: “De concurrentie heeft op dit gebied een zodanig karakter dat als er één zich niet aan houdt, wij als gemeentelijke organisaties naar een andere leverancier kunnen uitkijken.”

Behalve de implementatie van standaarden zijn ook ‘releaseplanningen’ onderdeel van de afspraken. Gebruikersverenigingen kunnen daarmee de leveranciers meer aansturen op de timing van de invoering van nieuwe standaarden.

Bron: Binnenlands bestuur 12 mrt 2012