Digital

Digital

Nieuws

Gemeentepost Rotterdam kan best digitaal

De VVD-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad is verbijsterd dat nog zoveel gemeentelijke post in Rotterdam op papier wordt verstuurd. Met digitale verzending kan met gemak een half miljoen euro per jaar worden bespaard, vinden de liberalen.

Daarom heeft de VVD aan het college van B&W een notitie gestuurd met de pakkende titel ‘Ontpost de gemeente’. Daarin geeft de partij tien voorbeelden van kostenbesparingen door de papieren post van allerlei gemeentelijke instanties te vervangen door digitale post. Het is vrij eenvoudig om, door een eenmalige verzameling van ontbrekende emailadressen en een bredere invoering van DigiD, op jaarbasis ten minste 500.000 euro te besparen.

De VVD is verbijsterd dat Rotterdam nog niet is overgestapt op digitale correspondentie. Fractievoorzitter Maarten van de Donk, met de nodige dramatiek: “Het is geen rocket science. Mensen die digitaal een boek aanvragen, krijgen per papieren brief een bevestiging.”

De tien voorbeelden die de VVD in haar notitie noemt zijn: de herinneringsbrief voor het verlengen van paspoort of rijbewijs, de salarisstrook van ambtenaren, de ‘loonstrook’ voor mensen met een uitkering, parkeerboetes, de factuur voor de gemeentebelastingen, de bevestiging van een aanvraag omgevingsvergunning, de melding over een aangevraagd bibliotheekboek, het bedankje voor een melding openbare ruimte, de reactie op een zienswijze bestemmingsplan en de ontvangstbevestiging subsidieaanvraag.

Van de Donk zegt in zijn berekening de keuzevrijheid van burgers en het bestaan van ‘digibeten’ te hebben meegenomen. “We hebben qua besparing laag ingezet. Optimaal zouden we misschien wel 1,5 tot 2 miljoen euro kunnen besparen.”

Het college van B&W heeft de notitie digitaal en goed ontvangen en is voornemens sommige communicatievormen inderdaad te digitaliseren.

Bron: VNG.nl 27 feb 2012