Digital

Digital

Nieuws

Overheden bang voor ‘publieke cloud’

Overheidorganisaties in de hele wereld zien twijfels over veiligheid en de bescherming van privégegevens als de grootste belemmering voor het gebruik van cloud computing. Dat schrijft Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek van KPMG.

John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory: “Overheden hebben van oudsher een grotere aversie tegen risico’s dan private organisaties. Daar komt bij dat overheden in het algemeen over de meeste gevoelige gegevens beschikken. Daarbij gaat het niet alleen om de persoonlijke informatie van burgers, maar ook om gegevens die de nationale veiligheid betreffen in ministeries zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dus het feit dat deze bestuurders zich grotere zorgen maken over de veiligheid, is begrijpelijk.”

Overigens verwacht twintig procent van de onderzochte organisaties dit jaar al tussen de 10 en 20 procent van het ICT-budget uit te geven aan cloud computing. Daarbij kiezen overheden het vaakst voor zogenaamde ‘private-cloud’-toepassingen. Daarbij organiseren ze zelf, vaak gezamenlijk, buiten het internet om, computercentra die ze benutten voor computercapaciteit en programmatuur. Ongeveer een vijfde van de overheden geeft, om zelf niet van alles te hoeven organiseren, de voorkeur aan de ‘publieke cloud’, diensten die via het internet zijn in te schakelen, zoals Amazon Web Services of Google Apps.

Kostenbesparing is, schrijft Binnenlands Bestuur, de voornaamste reden om gebruik te maken van clouddiensten. Hermans: “Bijna 75% van de onderzochte ambtenaren geeft aan dat kostenreductie noodzakelijk is om de stap naar de cloud te maken. Overigens worden de kostenbesparingen binnen de overheid negatief beïnvloed worden door het gebrek aan standaardisatie van IT binnen de overheid. Hierdoor blijft de cloud relatief duur en zijn veel bestuurders er ook nog niet van overtuigd dat dit soort kostenreductie duurzaam is.”

Bron: Binnenlands bestuur 6 februari 2012