Digital

Digital

Nieuws

Meer gemeentelijke dienstverlening digitaal

Gemeenten gaan in de toekomst meer diensten verlenen via internet. Om dat mogelijk te maken start de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag met Operatie NUP, het nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid.

Extra potje

Gemeenten en het rijk hebben samen 26,4 miljoen euro uitgetrokken voor het programma. Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 104 miljoen euro aan renteloze leningen beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen met dit potje extra advies of voorzieningen inkopen.

Veiligheid

Diensten waarvoor men normaal gesproken naar het loket moest, gebeuren meer en meer via internet. Denk aan de aangifte van een geboorte en het aanvragen van een paspoort. De VNG benadrukt dat veiligheid van persoonlijke gegevens hoge prioriteit heeft in het nieuwe systeem.

DigiNotar

Na de zaak-DigiNotar is het beveiligen van websites extra hoog op de agenda komen te staan van de gemeenten. Afgelopen zomer bleken veiligheidscertificaten waarmee veel gemeentelijke websites zijn voorzien, niet betrouwbaar. Doordat op korte termijn moest worden ingegrepen, ontstonden op sommige plaatsen in het land problemen met digitale dienstverlening.

KING

VNG is de opdrachtgever van het digitale programma. De uitvoerder van het nieuwe systeem is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

Bron: binnenlandsbestuur.nl