Digital

Digital

Nieuws

Overheid wil regeldruk merkbaar verminderen

Met minder regeldruk en efficiënter gebruik van overheidsinformatie moet de overheid compacter kunnen worden. Dat stelt het ministerie van BZK in zijn begroting voor 2012.

5 Procent

In het beleidsartikel ‘Dienstverlenende en innovatieve overheid’ komt de BZK met nieuwe doelstellingen. “De administratieve lasten van burgers moeten vanaf 2013 jaarlijks merkbaar en met 5% verminderen. Voor professionals in de publieke sector moet er sprake zijn van een merkbare vermindering van de regeldruk. Verder worden de interbestuurlijke lasten en uitvoeringskosten teruggedrongen.” BZK gaat intensief controleren hoeveel administratieve lasten de overheden veroorzaken door wijzigingen in regelgeving en uitvoering.

Geld

Voor 2012 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder de kop ‘Dienstverlenende en innovatieve overheid’ 125 miljoen euro op de BZK-begroting staan. Dat was in de begroting voor het lopende jaar nog 78 miljoen euro, zo’n 47 miljoen euro minder.Een woordvoerder van BZK meldt dat dat verschil slechts is te wijten aan een andere uitsplitsing van kosten; er gaat dus niet meer geld naar de e-overheid.

GBA

Het meeste geld gaat naar de voorzieningen die in het kader van het NUP voor de e-overheid zijn of worden ontwikkeld. Voor ‘reisdocumenten en basisadministratie personen’(waaronder ook de modernisering van de GBA valt) is 46 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan is overigens 16 miljoen uitgetrokken voor de nog omstreden ORRA (online raadpleegbare reisdocumentenadministratie).

iNUP

De implementatieagenda Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (iNUP) drukt met 8 miljoen euro per jaar niet erg op de begroting; de kosten daarvan komen immers grotendeels uit het Gemeentefonds. Wel benadrukt BZK het belang ervan. Het voor iNUP belangrijke principe dat gegevens maar één keer worden gevraagd voor meervoudig gebruik, staat voor BZK voorop. “Daarbij wordt altijd rekening gehouden met de veranderende rol van de overheid. Daarom is optimale benutting van het potentieel de komende tijd een belangrijk aandachtspunt.”

Bron: Binnenlandsbestuur.nl