Digital

Digital

Nieuws

Nationale Ombudsman ontevreden over communicatie over DigiD

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is niet te spreken over DigiD en de manier waarop de overheid hierover communiceert. ,,Als de overheid een bank was, zou die failliet zijn’’, zegt hij in een maandag gepubliceerd interview in het AD.

Hij reageert op het aantal fraudegevallen met de digitale inlogcode voor overheidswebsites dat vorige week aan het licht kwam en de berichten dat het systeem is gekraakt. Door het vervalsen van DigiD-codes kunnen criminelen bijvoorbeeld toeslagen voor huur en zorg op hun rekening laten bijschrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak tegen dat het systeem is gekraakt en dat er maar enkele tientallen gevallen van vermoedelijke fraude bekend zijn.

Brenninkmeijer geeft aan dat de praktijk anders uitwijst. Daaruit blijkt dat mensen het slachtoffer zijn van DigiD-fraude. Ik krijg er niet voor niets klachten over. De bal wordt bij de burger gelegd. Zij moeten zelf maar goed in de gaten houden dat er niets fout gaat met het aanvragen van hun DigiD.’’

Ook worden volgens de Nationale Ombudsman burgers die slachtoffer zijn van fraude niet goed geholpen. ,,De overheid is traag en heeft te weinig oog voor de problemen van de burger. Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat zoveel overheidsdiensten gebruik maken van DigiD, is onduidelijk wie verantwoordelijk is.’’

Brenninkmeijer neemt de klachten over DigiD mee in een binnenkort te verschijnen rapport over e-mailcontact tussen burgers en overheid. ,,Daar moet maar eens goed naar worden gekeken. De overheid is goed in het oplossen van de eigen problemen, maar het gaat om die 16 miljoen mensen.’’

Bron: Binnenlandsbestuur