Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten gaan minder Antwoord© geven

Een deel van het Antwoord©-programma, dat gemeenten in 2015 als dé informatiebalie van de overheid neerzet, wordt stopgezet. Er is onvoldoende bestuurlijk en financieel draagvlak voor de Overheidsbrede Content-voorziening (OBC) en de bijbehorende Antwoord© Contentcollectie.

KCC

De Contentcollectie van het Antwoord©-programma is een verzameling actuele vraag-antwoord combinaties waarmee gemeenten alle vragen over de Rijk, waterschappen, provincies en uitvoeringsorganisaties kunnen beantwoorden. De verzameling wordt gebruikt door medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) van een gemeente (ook onderdeel van het Antwoord©-concept). De OBC regelt de technische ontsluiting van deze informatie.

Doorverwijzen

“Voor OBC geldt dat de visie over de rol van de gemeenten tijdens de ontwikkeling van de voorziening gewijzigd is”, schrijft voorzitter David Jongen van de Programmaraad e-Overheid voor Burgers in een brief aan alle betrokkenen. “Werd de gemeente eerst gezien als dé ingang tot de overheid, nu wordt de gemeente gezien als de meest nabije ingang voor burgers die zelf niet goed kunnen bepalen bij welke overheidsorganisatie ze met hun vraag kunnen aankloppen.” Er ontwikkelt zich in de praktijk dus een situatie waarin gemeenten niet namens andere organisaties antwoord geven, maar de burger zo goed mogelijk helpen met doorverwijzen naar die organisaties. De OBC-voorziening past daar niet goed bij, aldus Jongen, die zich baseert op een onderzoek van VKA en HEC.

Open Data

Een bijkomende reden om te stoppen met OBC en het onderhoud van de Antwoord© Contentcollectie is dat rijksoverheid.nl/Postbus 51, die het grootste deel van de vraag-antwoord combinaties in OBC levert, de content vanaf begin 2012 via een ‘open data’ constructie beschikbaar zal stellen.

NUP

OBC is een van de bouwstenen van het NUP (Nationaal Uitvoeringsplan Dienstverlening en E-overheid), de leidraad voor de ontwikkeling van de e-overheid in Nederland. Stopzetten van OBC heeft geen gevolgen voor de andere NUP-onderdelen, maar de gemeenten die inmiddels wel zijn aangesloten zullen eventueel naar alternatieve content-aanbieders (waaronder enkele uitgevers) moeten omzien. Vanaf 1 juli 2011 wordt de Antwoord© Contentcollectie niet meer geactualiseerd. ICTU adviseert gemeenten daarmee rekening te houden. Vijf marktpartijen hebben inmiddels aangekondigd met een alternatief te komen.

Bron: Binnenlandsbestuur.nl