Digital

Digital

Nieuws

Overheid.nl Monitor in huidige vorm stopt

De Overheid.nl Monitor stopt in haar huidige vorm. De monitor richtte zich voornamelijk op beleid uit voorgaande jaren. De focus in de overheidsbrede monitoring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties richt zich nu op nieuw beleid, zoals het succesvol invoeren van onderdelen van het iNUP.

De laatste ranglijst zal gepubliceerd worden op woensdag 22 juni.

Bron: e-overheid.nl