Digital

Digital

Nieuws

Google: Nederlands internet gaat achterlopen

De internet-infrastructuur in Nederland is prima, maar de overheid moet ervoor waken dat niet rap verloren te laten gaan, vindt de directeur van Google Benelux.

Zorgen

In een ‘sectorrapport’ van ABN Amro over de mediasector maakt Google-directeur Pim van der Feltz zich zorgen over het internet in Nederland als motor van de economie. Volgens een eigen berekening van Google is het internet goed voor 4,3 procent van het BBP. Vooral voor het MKB ziet hij kansen om via het internet nieuwe markten aan te boren. Nederlanders zijn veel online, maar bestellen in vergelijking met Engeland en Zweden relatief weinig via het internet. Kansen genoeg dus, maar het succes van dat MKB hangt sterk af van de kwaliteit van de toekomstige infrastructuur voor het vaste en mobiele internet.

Achterstand

En daarin moet de overheid een rol spelen. Van der Feltz: ‘Wie niet zorgt voor een state of the art infrastructuur zet de hele economie op een achterstand. Ik heb daar zorgen over. De vergunningen voor de frequenties voor mobiel internet lopen in 2013 en 2014 af. Wat gaan we daarmee doen? Waarschijnlijk veilen. Maar de Nederlandse overheid kennende, gaat er waarschijnlijk heel wat tijd overheen om een veilingontwerp te maken. En omdat vergunninghouders daardoor niet weten of ze nieuwe investeringen in de infrastructuur wel kunnen terugverdienen in vier, vijf, zes jaar, blijven hun investeringen momenteel beperkt’.

Breekpunt

Volgens hem zou er bij het toekennen van die vergunningen ook moeten worden gekeken wie bereid is te investeren in die infrastructuur. ‘De Nederlandse economie kan zich geen achterstand veroorloven. MKB’ers zijn flexibel, als hier de infrastructuur niet state of the art is, vertrekken ze net zo gemakkelijk naar Londen, Berlijn of Parijs. Het is echt een tamelijk cruciaal breekpunt waar we nu op zitten’.

Bron: binnenlandsbestuur.nl