Digital

Digital

Nieuws

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

De afgelopen jaren hebben overheden gezamenlijk gebouwd aan de basisinfrastructuur die goede elektronische uitwisseling van gegevens mogelijk maakt. De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, kortweg i-NUP, beschrijft de plannen voor de komende vier jaar. De brochure ‘Eén digitale overheid: betere service, meer gemak' geeft een samenvatting van het i-NUP. Hierin staan de ambities van de overheid op het gebied van ontwikkeling van de e-overheid beschreven. In de brochure komen ook vertegenwoordigers van vier gemeenten aan het woord over het belang van de e-overheid.

De brochure is bedoeld voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringorganisaties en departementen. De brochure is gebaseerd op de notitie ‘i-NUP, overheidsbrede implementatieagenda voor e-dienstverlening’. Deze notitie is maandag 27 mei 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Bron: e-overheid.nl