Digital

Digital

Nieuws

Aangepaste versie GEMMA Procesarchitectuur beschikbaar

In samenwerking met diverse gemeenten heeft KING de GEMMA Procesarchitectuur 2.0 ontwikkeld. De nieuwe procesarchitectuur helpt gemeenten bij het procesdenken naar het procesdoen. De procesarchitectuur is in de nieuwe versie op onderdelen verdiept, zodat de verbinding met de standaard processen duidelijker wordt. Om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren richt de GEMMA procesarchitectuur 2.0 zich naast de dienstverleningsprocessen tevens op ondersteunende, sturende en de overige primaire processen.

Waarom procesgericht werken?

Gemeenten staan als meest nabije overheid de komende jaren voor nieuwe en grote uitdagingen. De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet sneller, beter en liefst ook goedkoper. Tegelijkertijd komen er ook diverse nieuwe taken op gemeenten af als gevolg van decentralisatie.

Naast de voortdurende doelstelling van het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening wordt de roep om efficiënter te werken en grip te houden op deze complexe omgeving steeds actueler. Dit geldt niet alleen binnen gemeenten, maar ook in (keten)samenwerking tussen gemeenten en andere overheidsorganisaties. Steeds meer gemeenten ervaren de financiële voordelen van procesgericht werken, met behoud van de kwaliteit van dienstverlening.

Lees meer via de website van KING

Bron: kinggemeenten.nl