Digital

Digital

Nieuws

Regelingen op het gebied van informatievoorziening voor de private sector

U kent wellicht het beginsel ‘Een ieder wordt geacht de wet te kennen’. Het betekent kortgezegd dat onbekendheid met het bestaan of de inhoud van de wet nooit een verontschuldiging is voor overtreding van die wet. Zien we door de bomen het bos nog wel? Dat is de vraag die we ons terecht kunnen stellen bij alle informatiewetgeving die ooit is afgekondigd in het Staatsblad of Staatscourant. Het is natuurlijk een fictie dat we kennis hebben van alle wetgeving die ooit is afgekondigd. Als we dit feit accepteren, wordt het ook duidelijk dat we dringend behoefte hebben aan een goed overzicht van relevante regelingen op het gebied van de informatievoorziening. Daarbij gaat het niet alleen om de Archiefwet, het Archiefbesluit en (sinds 2010) de Archiefregeling.

Deze regelgeving geldt specifiek voor de overheid. Maar er is ook regelgeving die niet op de Archiefwet is geënt en die niet alleen voor de overheid geldt maar die ook van toepassing is op de private sector.
Het gaat om wetten en regelingen die specifieke regels stellen aan het beheer of gebruik van informatie of aan bepaalde gegevensbestanden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan regelgeving met betrekking tot de privacy en de bewaarplicht van documenten. In dit overzicht komen verschillende relevante informatieregelingen aan de orde.