Digital

Digital

Nieuws

Ambtenaren willen meer mét dan óp ICT bezuinigen

Ruim tweederde van de ambtenaren denkt dat beter gebruikmaken van ICT-mogelijkheden de grootste besparingsmogelijkheden oplevert. Dat concludeert Ernst & Young uit een onderzoek onder 601 ambtenaren.

Innovatie

In het onderzoek ‘Bezuinigen op óf met ICT’ komt volgens Ernst & Young de nadruk op ‘met’ te liggen. Innovatie dient de boventoon te voeren, vinden de ambtenaren. Een voorbeeld is procesinnovatie, waarbij bijvoorbeeld onnodige stappen uit een keten verdwijnen.

Delen

Navraag bij Ernst en Young leert overigens wel dat 397 van de 601 ondervraagden een ‘ICT-gerelateerde’ functie hebben. Dat lijken overigens geen pure ICT’ers wier functie door ICT-bezuinigingen onder druk zou komen te staan. Bijna de helft van de respondenten vindt dat er meer gedeeld en samengewerkt moet worden op ICT-terrein, wat toch een manier is om óp ICT te bezuiningen.

Standaardiseren

Een meerderheid van de ondervraagde ambtenaren verwacht van regionale samenwerking door lokale overheden een grotere besparing op dan landelijke samenwerking. Volgens Guill van den Boom, partner bij Ernst & Young, is regionaal samenwerken een eerste stap en biedt met name een uniforme uitvoering van processen de meeste samenwerkings- en besparingsmogelijkheden. Een ruime meerderheid van de ambtenaren is het er immers over eens dat kosten zijn te besparen met één standaard informatiesysteem voor standaardprocedures bij lokale overheden.

Visie

Van den Boom acht een overheidsbrede ICT-visie noodzakelijk. “De focus van besparingstrajecten zou moeten liggen op het slimmer inzetten van ICT. Wanneer tevens op ICT wordt bezuinigd, dan mag dit niet ten koste van de innovatie gaan. Nu slim investeren kan namelijk in de toekomst een besparing opleveren.”

Bron: binnenlandsbestuur.nl