Digital

Digital

Nieuws

Whitepaper Archiefregelingen

U kent wellicht het beginsel ‘Een ieder wordt geacht de wet te kennen’. Het betekent kortgezegd dat onbekendheid met het bestaan of de inhoud van de wet nooit een verontschuldiging is voor overtreding van die wet. Zien we door de bomen het bos nog wel? Dat is de vraag die we ons terecht kunnen stellen bij alle informatiewetgeving die ooit is afgekondigd in het Staatsblad of Staatscourant. Het is natuurlijk een fictie dat we kennis hebben van alle wetgeving die ooit is afgekondigd. Als we dit feit accepteren, wordt het ook duidelijk dat we dringend behoefte hebben aan een goed overzicht van relevante regelingen op het gebied van de informatievoorziening. Dit artikel wil voldoen aan deze behoefte en bevat een inventarisatie van de meest relevante (en thans geldende) regelgeving op ons vakgebied.