Digital

Digital

Nieuws

Slimmer handhaven zonder Zaaksysteem

Burgers en bedrijven in Tubbergen krijgen voortaan bij een kleine overtreding een doordrukvelletje met antwoordkaart. Als ze de overtreding niet meer begaan of snel ongedaan maken, kunnen ze dat via de antwoordkaart melden. ‘Het handhavingsbeleid gaat niet om te straffen, maar om naleving van noodzakelijke regels,’ zegt burgemeester Stegers.

Bij gemeentelijke controles op het gebied van bouwen, milieu, brandveiligheid en APV worden vaak kleine overtredingen geconstateerd. ’Door strak handhaven zijn grote overtredingen er wel zo’n beetje uit, maar er mankeert bijna altijd wel iets’, zegt burgemeester Mervyn Stegers van Tubbergen. ‘Wij hebben nu gekeken of we voor de kleine overtredingen niet slimmer kunnen handhaven, met minder administratieve lasten voor gemeente, inwoners en ondernemers.’

Als er bij controle een overtreding wordt geconstateerd, wordt doorgaans een dossier opgebouwd, vertelt Stegers. ‘Dan komt er een formele ingebrekestelling. Daarbij schrijft de ambtenaar dat op die en die datum dag een bepaalde overtreding is begaan volgens die en die verordening, en dat er een termijn is waarin de overtreding ongedaan moet worden gemaakt onder bepaalde voorwaarde. Vervolgens vindt er opnieuw een controle plaats. Dat kost vrij veel tijd.’

Voortaan werkt Tubbergen met doordrukvellen, ‘denk maar aan het oude carbonnetje’ zegt Stegers, waarbij de ambtenaar direct op locatie aangeeft wat er schort. Tegelijk krijgt de overtreder een antwoordkaart om het zelf te melden als het probleem is opgelost, als de burger of ondernemer niet meer in overtreding is. Dan is het in principe opgelost. Controle is er dan nog slechts steekproefsgewijs. ‘We gaan weer uit van het vertrouwen,’ zegt burgemeester Stegers.

Niet alle overtredingen zullen voortaan ‘in vertrouwen’ worden opgelost. ‘Dat kan bij kleinere overtredingen, zoals een logboek dat er wel moet zijn maar dan “achter ligt”, of als bepaalde noodverlichting vervangen moet worden. Maar het gaat niet om grote bouwkundige zaken waarbij de veiligheid direct in het geding is,’ verzekert Stegers.

Bron: binnenlandsbestuur.nl