Digital

Digital

Nieuws

Differs Zaaksysteem komt goed uit onderzoek Wouter Keller

Wouter Keller (Vrije Universiteit en M&I/Argitek) heeft de markt voor front-, mid- en backofficesystemen onderzocht. Daarbij speelt de cloud een belangrijke rol. Afgelopen woensdag presenteerde hij zijn uitkomsten.
Op het seminar besprak hij de meeste zaaksystemen aan de hand van vele criteria. Ook de belangrijkste backofficesystemen en hun leveranciers zijn geïnventariseerd. Ten slotte werd inzicht gegeven in de kosten van externe hosting (cloud) voor de gehele gemeentelijke infrastructuur.
Het Differs Zaaksysteem kwam goed uit het onderzoek naar voren. Wouter tijdens zijn presentatie: “Het Differs Zaaksysteem is erg gebruikersvriendelijk, erg geïntegreerd. Er zit heel veel kennis achter van de Digital. Ik denk dat het goed in elkaar zit.”
Bekijk hier het filmpje de over de Differs-werkwijze.