Digital

Digital

Nieuws

Rekenkamer sceptisch over open source

De mogelijkheden voor de rijksoverheid om te besparen door meer gebruik te maken van open source en open standaarden zijn beperkt. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer na een inventarisatie.

De Algemene Rekenkamer beveelt Tweede Kamer aan geen al te hoge verwachtingen te hebben over kostenbesparingen door inzet op open informatietechnologie. Hoeveel de ministeries aan softwarelicenties uitgeven, heeft de RekenKamer niet uit de administraties kunnen achterhalen. Ze heeft softwarekosten daarom moeten schatten. Daabij komt ze tot een bedrag van 88 miljoen euro voor het jaar 2009. Dat is zo’n 4,2 procent van de ongeveer 2,1 miljard euro die de ministeries (2009) tezamen aan IT uitgeven.

Dat is volgens de Algemene Rekenkamer te weinig om besluiten over inzet van IT door te laten bepalen. Daarin moeten organisatiedoelen leidend zijn. Daaruit vloeien de informatie- en de IT-strategie voort. In de IT-strategie wordt onder meer bepaald welke softwarefuncties nodig zijn. Pas als dat vastgesteld is kan in concrete situaties worden gekeken welke open of gesloten standaarden en software bruikbaar zijn.

Overigens tendeert de softwaremarkt al naar applicaties met mengvormen van open en gesloten software. Het Rijk maakt volgens de Rekenkamer dan ook al veel gebruik van open software. Hoewel dat al sinds 2008 verplicht is verantwoorden ministeries zich overigens nog steeds niet over hun beleid rond open standaarden, signaleert de Algemene Rekenkamer.

Geen gegevens over gemeenten en provicies

Het parlement had graag gezien dat De Rekenkamer behalve naar het van het softwaregebruik bij de Rijksoverheid te kijken ook de mogelijke besparingen bij lagere overheden, zoals provincies en gemeenten zou hebben geëvalueerd. Maar dat is niet gelukt. De rekenkamer beschikt alleen over bevoegdheden bij de rijksoverheid. Ze heeft VNG wel gevraagd met cijfers over licentiekosten bij gemeenten te komen, maar dat heeft tot dusverre niets opgeleverd.

De chief information officer Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft samen met de CIO’s van andere ministeries een sleutelrol bij de zorg voor een efficiënte bedrijfsvoering van de overheid. Hij moet bevoegdheden krijgen om vanuit een strategisch perspectief een consistente ICT-aanpak te bevorderen. De Algemene Rekenkamer beveelt de coördinerend minister van BZK aan na te gaan welke strategische doelen ten grondslag liggen aan de keuzes in het IT-beleid. Alle ministeries zouden medio 2012 aan de criteria hiervoor moeten voldoen. Ook wordt de minister van BZK aanbevolen regelmatig de Tweede Kamer te informeren over de IT-strategie en de voortgang daarvan.

Bron: Automatiseringgids.nl