Digital

Digital

Nieuws

Gewraakt BZK-rapport: open source levert miljard op

Een intern rapport van BZK over de besparingen die met open source-software mogelijk zijn noemt een bedrag van een miljard euro als mogelijke opbrengst. Alleen noemt minister Donner het stuk ‘ondeugdelijk’.

Privéstuk

In een recent Algemeen Overleg met de Kamer over ICT bij de overheid vroeg SP’er Van Raak nadrukkelijk om een eigen onderzoek dat BZK had laten verrichten en dat als input zou worden gebruikt bij het door de Kamer gevraagde Rekenkamer-onderzoek naar besparingen met open source software en open standaarden. Donner stelde toen dat dat onderzoek niet meer dan een privénotitie van een ambtenaar was die niet de status van een onderzoek of rapport verdient. Die stelling neemt hij terug, maar hij blijft het 18 pagina’s tellende onderzoeksrapport dat hij nu alsnog naar de kamer heeft gestuurd ‘ondeugdelijk’ noemen.

Tien jaar

Het stuk beschrijft hoe op de circa 170.000 werkplekken van de rijksoverheid in eerste instantie 115 miljoen euro per jaar zou kunnen worden bespaard door ‘marktwerking op generieke ICT’. Daarnaast zou met het vervangen van decentrale applicaties door centraal aan te bieden open source-varianten een half tot driekwart miljard zijn te verdienen. “Door in te zetten op het realiseren van beide mogelijkheden moeten besparingen tussen de 500 Miljoen en 1 Miljard euro per jaar haalbaar zijn. Het daadwerkelijk realiseren van deze besparingen zal een forse inspanning en een lange doorlooptijd (tenminste 10 jaar) vergen.” Door alleen al op open standaarden in te zetten zou relatief snel 60 miljoen euro per jaar zijn te verdienen.

DWR

De kritiek van Donner lijkt vooral gericht op de kennelijke extrapolatie die de auteur van het rapport toepast op de mogelijke licentiebesparingen op de Microsoft-gerichte Digitale Werkplek Rijk (DWR), die in de loop van dit jaar bij de ministeries wordt ingevoerd. Die zouden niet zomaar zijn door te vertalen naar de bredere ICT van de rijksoverheid. Het auteursveld van het stuk noemt ‘J.A. ten Cate’ als auteur, de ambtenaar die bij BZK tot eind 2010 programmamanager en consultant was voor de verdere uitwerking van DWR en het gebruik daarin van open source software en open standaarden.

Op 15 maart 2011 publiceert de Rekenkamer naar verwachting zijn bevindingen uit het door de Kamer gevraagde onderzoek naar de mogelijke kostenbesparingen met open source software en open standaarden.

Bron: binnenlandsbestuur.nl