Digital

Digital

Nieuws

Problemen bij aanvraag vergunningen

De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de bijbehorende omgevingsvergunning heeft niet geleid tot een efficiëntere afhandeling van vergunningen bij gemeenten.

De digitale aanvraag van omgevingsvergunningen stuit op zulke grote problemen, dat gemeenten weer naar de ‘papieren’ procedure terugkeren. Dit meldt de website van Binnenlands Bestuur.

Om een beeld te krijgen van de ervaringen tot nu toe, heeft het Platform Omgevingsrecht van de Vereniging Stadswerk onlangs een telefonische steekproef gehouden. ‘Tussen de 60 en 80 procent van de gemeenten geeft aan niet klaar te zijn voor het digitaal verwerken van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. Een deel is weer overgeschakeld op papier.’ aldus projectleider Piet Paantjens van het platform

Volgens Elles Eikenaar van de gemeente Alkmaar worstelen niet alleen gemeenten met de Wabo. Burgers hebben de grootste moeite met het digitaal invullen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. ‘Als burgers het te ingewikkeld vinden, raden wij hen aan om het maar op de oude manier te doen, op papier.’

Bron: e-overheid.nl