Digital

Digital

Nieuws

Hillen zinspeelt op beperktere inhuur ICT'ers

Defensie zal vanwege de bezuinigingen waarschijnlijk beperkt gebruikmaken van een recente mantelovereenkomst met een reeks ICT-dienstverleners, heeft Minister Hillen de Kamer meegedeeld.
Het ministerie van Defensie moet fors bezuinigen. In december 2010 kondigde het ministerie een aantal mantelovereenkomsten aan van IVENT, de ICT-afdeling van Defensie, met diverse bedrijven voor het leveren van allerlei deskundigheid omtrent het bouwen van softwaresystemen. De totale waarde van die contracten bedraagt 240 miljoen euro, over een periode van twee tot vier jaar. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het logistieke systeem SPEER, dat sinds de start al 286 miljoen euro heeft gekost en waarvan het nog maar de vraag is of de nu verwachte opleveringsdatum daadwerkelijk in 2014 ligt.

SPEER

Volgens Hillen hebben de mantelovereenkomsten betrekking op ‘alle ICT-diensten bij Defensie, waaronder de exploitatievoorbereiding van het ERP-systeem (lees: SPEER) door IVENT, de beheerorganisatie van Defensie. Defensie maakt gebruik van deze mantelovereenkomsten indien daardoor de prestaties verbeteren of de kosten dalen.’ De in de mantelovereenkomsten genoemde omvang betreft volgens Hillen de ‘bovengrenzen’. ‘De ingrijpende bezuinigingen waar Defensie voor staat, zullen van invloed zijn op de mate waarin Defensie van de mantelovereenkomsten gebruik zal maken.’

Norm

De minister meldde in november nog aan de Kamer dat hij verwacht dat de uitgaven voor de totale externe inhuur over 2010 uitkomen op 215 miljoen euro, ongeveer 6 procent van de totale personeelsuitgaven. Hij wees erop dat dit ruim onder de vastgestelde norm van 13 procent voor de Rijksoverheid is. In 2011 verwachtte hij uit te komen op een zelfde percentage. De PvdA uitte op dat moment de wens te stoppen met SPEER, omdat het ‘een bodemloze put’ is. Kamerlid Angelien Eijsink vindt dat Defensie de controle geheel kwijt is en een nieuw uitstel en nadere budgetverhogingen waarschijnlijk zijn.

Bron: binnenlandsbestuur.nl