Digital

Digital

Nieuws

Factsheet Intervisie

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen. Soms worden ze begeleid door een trainer, maar meestal is er geen leiding. De deelnemers behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke,
‘technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Wil jezelf intervisie uitproberen, lees dan de factsheet van Jeroen Jonkers door over mogelijke vormen die hierbij gebruikt kunnen worden.