Digital

Digital

Nieuws

'ICT-beleid bij overheid loopt fors achter'

De overheid loopt nog fors achter op ICT-gebied, concludeert Ernst & Young uit zijn ICT Barometer, een doorlopend onderzoek onder 600 ‘directeuren, managers en professionals’.

CIO

Slechts 22 procent van de respondenten bij de overheid ziet bijvoorbeeld een Chief Information Officer (dus een functie op een strategischer niveau dan ‘hoofd automatisering’) in zijn eigen organisatie. In de sector dienstverlening is dat 35 procent. Volgens Ernst & Young moeten eigenlijk alle grote gemeenten een CIO of IT-directeur hebben omdat ICT een complex en integraal aspect van de bedrijfsvoering is geworden.

Thuiswerken

Thuiswerken is bij de overheid ook veel minder gewoonlijk. Een telefoon (of zogeheten smartphone) ‘van de zaak’ heeft 34 procent van de ambtenaren, tegen 55 procent voor alle respondenten tezamen. Een laptop is maar voor 21 procent van de ambtenaren weggelegd, terwijl 46 procent van de totale groep respondenten daarover beschikt.

Inloggen

Ook als het gaat om de mogelijkheid in te loggen op het netwerk van de eigen organisatie loopt de overheid niet bepaald voorop. Van de ambtenaren kan 64 procent thuis inloggen; in de commerciële dienstverlenende sector geldt dat voor 82 procent. Van alle respondenten kan 69 procent thuis inloggen.

Open source

15 Procent van de ondervraagde overheidsmanagers meldt dat de eigen organisatie werkt met open source software; in de sector dienstverlening is dat ruim het dubbele (32%). Guill van den Boom, partner bij Ernst & Young: “Binnen de overheid geldt dat open source software de voorkeur heeft boven gesloten source software. Daar blijkt in de praktijk nog weinig invulling aan te worden gegeven. Het is niet verwonderlijk dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet naar de besparingen die open source overheden kan brengen.”

Bron: binnenlandsbestuur.nl