Digital

Digital

Nieuws

Donner wil webrichtlijnen niet wettelijk verplichten

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de Webrichtlijnen niet wettelijk verplichten. Hij houdt vast aan de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Toegankelijkheid

Dat antwoordt hij op vragen van Tweede-Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA), naar aanleiding van een oproep van de organisaties Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Viziris, CG-Raad en Bartiméus. Uit een rapport van drempelvrij.nl blijkt dat de websites van het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten niet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid, en al helemaal niet aan de totale set Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn een door de overheid vastgestelde verzameling regels over de toegankelijkheid van websites voor mensen met een handicap, maar ook over bijvoorbeeld de vindbaarheid van informatie en de technische onderhoudbaarheid van de achterliggende software.

Niet nodig

Donner zegt dat BZK de afgelopen jaren veel hulp heeft gegeven aan gemeenten bij het implementeren van de Webrichtlijnen. Hij noemt ook de gemeenten Goirle en Krimpen aan den IJssel als voorbeelden van succes met die aanpak. “Uit voorlopige resultaten van recent onderzoek van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) blijkt dat 80% van de gemeenten aangeeft geen verdere ondersteuning te wensen voor de implementatie van de webrichtlijnen. Hiermee is de rol van BZK voor de implementatie van de webrichtlijnen bij andere overheden wat mij betreft wel afgerond. BZK zal er wel actief voor zorgen dat de belangrijkste websites van de rijksoverheid voldoen en blijven voldoen.”

Kosten

Op de door Pierre Heijnen gestelde vraag over het terugschrikken voor de hoge kosten die gemeenten zouden moeten maken voor de nodige aanpassingen vanwege de dominantie van enkele softwareleveranciers, geeft de minister een ietwat cryptisch antwoord. “Dit signaal is mij niet bekend. Het upgraden is het goedkoopst wanneer de webrichtlijnen worden toegepast bij de bouw van een nieuwe website of bij grootschalige aanpassingen van een website. Vanuit BZK is altijd het advies gegeven om de webrichtlijnen toe te passen bij nieuwbouw of omvangrijke herbouw. Als de webrichtlijnen vanaf het begin van het nieuwbouwproces mee worden genomen hoeft nauwelijks tot geen extra kosten met zich mee te brengen. Tussentijdse aanpassingen kunnen echter wel extra kosten met zich meebrengen.”

Bron: binnenlandsbestuur.nl