Digital

Digital

Nieuws

Middelsee Gemeenten actief via Berichtenbox

Inwoners van Ferwerderadiel, het Bildt, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel kunnen sinds 20 december 2010 gemeenteberichten ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het gaat hierbij om berichten die burgers normaal via de post zouden ontvangen. De Middelsee Gemeenten zijn daarmee de eerste Nederlandse gemeenten die deze dienst aanbieden. Dit resultaat is bereikt dankzij de goede samenwerking tussen de Middelsee Gemeenten, RDW, MijnOverheid en WIND Internet (leverancier).

Toepassing

De vier Friese gemeenten zetten de Berichtenbox in eerste instantie in voor het versturen van bevestigingen van digitale aanvragen. Wanneer een inwoner bijvoorbeeld digitaal zijn verhuizing doorgeeft, wordt de bevestiging op een veilige manier verzonden naar de Berichtenbox van MijnOverheid. De burger hoeft zich hiervoor slechts eenmalig aan te melden bij MijnOverheid. Het is ook mogelijk om de bevestiging in een privémailbox te ontvangen. Deze manier van berichtenverzending is echter minder veilig voor officieel mailverkeer. In de toekomst zullen de gemeenten de Berichtenbox ook op andere vlakken inzetten. Zoals het attenderen van burgers op het verlopen van paspoorten.

Over MijnOverheid

MijnOverheid is het gepersonaliseerde loket van Overheid.nl , waar iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien. Op een gemakkelijke én veilige manier. Burgers loggen in met hun Digitale identiteit (DigiD) en maken vervolgens eenmalig een profiel aan dat uniek en persoonlijk is.

Momenteel zijn de volgende gegevens in te zien: de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), het Kadaster en de RDW in te zien. In de toekomst worden ook gegevens uit andere basisregistraties en klantdossiers weergegeven. Voor gemeenten is MijnOverheid een extra kanaal om doelgroepen efficiënter te bereiken, gemeentelijke diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen.

Bron: e-overheidvoorburgers.nl