Digital

Digital

Nieuws

De Verbinding maak je samen, aan tafel!

Samen met de VIAG leden heeft de Digital dit jaar het jaarboekje gemaakt. Als het goed is heeft u dit inmiddels allemaal ontvangen. En gelezen!
Digital nodigt u als VIAG-lid uit om ook met hen aan tafel te gaan. Hiervoor worden er in 2011 per regio een of meerdere sessies georganiseerd. Het programma richt zich op de verbinding tussen management, dienstverlening en I&A. Het lijkt ons daarom handig dat u mensen van deze afdelingen meeneemt naar de sessie.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Dienstverlening & Antwoord©: de uitdaging om volledig Antwoord-proof te zijn in 2015
  • Zaakgericht werken: hoe kan zaakgericht werken daar bij ondersteunen?
  • Wat is zaakgericht werken eigenlijk, wat niet? En hoe ziet dat er dan uit in de praktijk.

Aan de hand van een ‘verbindingsspel’ dat is opgebouwd uit een voor allen herkenbare casuïstiek, oefenen we de bovenstaande onderdelen.

De I&A regio-voorzitters krijgen vanuit de VIAG nog een rechtstreekse uitnodiging voor het organiseren van een verbindingsbijeenkomst. Verder zorgen wij ervoor dat de verschillende groepen vanuit het management en de dienstverlening benaderd worden en een uitnodiging ontvangen.
Wilt u gastheer zijn voor een dergelijke verbinding in uw regio?
Mailt u dan met info@digital.nl