Digital

Digital

Nieuws

Gemeenten krijgen Wabo-nazorg

Gemeenten die problemen hebben met de implementatie van de Wabo kunnen nog tot halverwege 2011 nazorg krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geconstateerde knelpunten liggen vooral op het gebied van de ICT en de financiering, bleek onlangs uit een onderzoek van Telengy.

Niet klaar

Minister Schultz van Haegen deed de toezegging in antwoord op vragen van kamerlid Van Bemmel (PVV), die zich zorgen maakte over de uitkomst van het onderzoek, dat stelt dat een op de vijf gemeenten bij invoering van de Wabo nog niet klaar zou zijn voor de nieuwe wet. Zij constateert zelf dat er geen grote problemen zijn gemeld, ‘noch op inhoud noch op het digital Omgevingsloket’. Inmiddels zijn de eerste omgevingsvergunningen al verleend. Schultz van Haegen ziet ook geen aanleiding tot ‘handhavende interventies’ bij gemeenten met Wabo-problemen.

Digitaal

Op de vraag van Van Bemmel wanneer alle gemeenten nu Wabo-proof zullen zijn, antwoordt zij dat het ontvangen en beoordelen van vergunningaanvragen inmiddels bij alle gemeenten mogelijk is. Alle gemeenten zijn immers aangesloten op het loket en alle gemeenten zijn dus in staat aanvragen digitaal te ontvangen. Daarnaast moeten zij aanvragen ook op papier kunnen blijven ontvangen en moeten zij die aanvragers ook aan een aanvraagformulier helpen.

Verbeterslagen

Ten aanzien van de algemene uitvoering, integrale handhaving en het voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals nu opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht zijn er nog verbeterslagen te maken. Vertegenwoordigers van kleine en grote gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen momenteel samen binnen het programma Uitvoering met Ambitie een zelfevaluatie-instrument, gericht op de kwaliteitscriteria.

Bron: binnenlandsbestuur.nl