Digital

Digital

Nieuws

Nieuwe NORA dossiers gepubliceerd

Er zijn twee nieuwe NORA-dossiers geplaatst op de website van e-overheid: het dossier Beleidskaders en het dossier Service-Georienteerde Architectuur.

Het NORA-dossier Service-Georienteerde Architectuur

Voor een goed functionerende, dienstverlenende overheid is het essentieel dat overheidsorganisaties samenwerken, waarbij zij hun processen onderling afstemmen en gebruikmaken van elkaars informatie. NORA, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, biedt een raamwerk dat het maken van afspraken over samenwerking tussen organisaties makkelijker en op sommige punten zelfs overbodig maakt.

NORA heeft gekozen voor een speciefieke architecturale benadering: de service-oriented architecture. Het dossier Service-georienteerde architectuur beschrijft de achtergronden en kenmerken van deze benadering.

Het NORA dossier Beleidskaders

NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, Kamerstukken, bestuursakkoorden en de resultaten van overheidsprogramma’s.

Dit dossier beschrijft volgens een vast stramien een aantal van de bronnen waarop NORA is gebaseerd.

Meer informatie over NORA op de site van e-overheid.

Bron: e-overheid.nl