Digital

Digital

Nieuws

Overheden en burgers onderschatten internetgevaren

Nederland is door het intensieve internetverkeer en de uitgebreide digitale dienstverlening kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Burgers en overheden zijn zich nog onvoldoende bewust van de veiligheidsrisico’s.

Samenwerken

Overheid en bedrijfsleven moeten intensief gaan samenwerken om de digitale veiligheid te vergroten. Dat stelt Govcert in het eerste Nationale Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid. Govcert is het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid dat overheidsorganisaties ondersteunt bij het voorkomen en oplossen van cybercrime.

Veiligheidslekken

Burgers, bedrijven en overheden onderschatten de gevaren op internet: 80 procent vindt dat zijn computer voldoende beveiligd is en 60 procent vindt dat hij of zij goed op de hoogte is van de veiligheidsrisico’s op internet. Maar veel computergebruikers werken met verouderde software die veiligheidslekken bevat. In 2009 werden er ongeveer 5500 nieuwe veiligheidslekken ontdekt. Bovendien neemt het gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten toe, wat extra kwetsbaarheden oplevert.

Botnets

Ondertussen wordt de cybercriminaliteit steeds professioneler. Met relatief kleine investeringen kunnen cybercriminelen veel geld verdienen, terwijl de pakkans laag is. Botnets, groepen besmette computers die door criminelen beheerd worden, vormen de ruggengraat van de cybercriminaliteit. Omdat botnets steeds vaker vanuit een netwerk van computers gecontroleerd worden in plaats vanuit één centrale server, wordt het steeds lastiger om ze uit de lucht te halen.

Bestrijding

De regering-Rutte geeft een hoge prioriteit aan het bestrijden van internetcriminaliteit. Govcert komt in maart met een plan van aanpak. Overheid en bedrijfsleven moeten daarvoor de handen ineen slaan, vindt Govcert-directeur Elly van den Heuvel. ‘Digitale veiligheid is niet alleen een zaak van overheid en burgers. Een deel van de infrastructuur is privaat, dus ook providers hebben ook hun verantwoordelijkheden.’ Een voorbeeld van de publiek-private samenwerking is het convenant Botnets dat sinds 1 januari van kracht is. Daarin is afgesproken dat de opsporingsdiensten internetproviders laten weten welke computers besmet zijn. De providers kunnen hun klanten vervolgens manen hun computers schoon te maken.

Ontbrekende cijfers

Het trendrapport kwam tot stand in samenwerking met de landelijke politiedienst KLPD, de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding NCTb en de OPTA. De opstellers constateren dat het ontbreekt aan betrouwbare cijfers over cybercriminaliteit en de economische schade die daarmee wordt veroorzaakt.

Bron: binnenlandsbestuur.nl