Digital

Digital

Nieuws

Overheid open u

Het ICTU-programma e-Overheid voor Burgers is een project “Open Data” gestart. Het project stimuleert het hergebruik van openbare overheidsinformatie.

Het project “Open data” kijkt naar bestaande initiatieven op dit gebied. Goede voorbeelden zijn data.gov.uk van de Britse overheid of data.gov van de Amerikaanse overheid. Onderzocht wordt of de catalogus functie van deze initiatieven overgenomen kan worden voor de Nederlandse overheid. Daarnaast zal het project Open Data zich richten op het verbinden van bestaande initiatieven binnen de Nederlandse overheid en de Europese Unie.

De filosofie achter open data is dat een “open overheid” de samenleving in staat stelt naar behoefte gebruik te maken van overheidsdata, door daar andere toepassingen of websites aan te koppelen. Dat is interessant omdat de overheid op die manier niet per definitie zelf bepaalt wat en hoe er wordt ontsloten. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de site Vervuilingsalarm. Vervuilingsalarm leest dagelijks de voorspelling van het RIVM, slaat ze op in haar eigen database en herpubliceert. Zodra een bepaalde – door de gebruiker – ingestelde waarde overschreden wordt, ontvangt de burger een waarschuwing via Twitter. Vervuilingsalarm was onlangs genomineerd voor de eParticipatie Award 2010 van het programma Burgerlink. Tijdens de uitreiking van de Awards, 14 oktober 2010., werd bekend dat het project Open Data zelf van de jury een “eervolle vermelding” had gekregen. Volgens Burgerlink is vrije toegang tot informatie in een democratie onmisbaar. Open Data wordt gezien als een stimulans voor sociale en economische innovatie.

Bron: e-overheid.nl