Digital

Digital

Nieuws

ICT van gemeenten staat op instorten

De kans is groot dat de ict-infrastructuur van een aantal gemeenten binnenkort vastloopt. De problemen bij Amsterdam zijn het bekendst maar vormen slecht een topje van de ijsberg. Een aantal andere gemeenten houdt de eigen ict-infrastructuur nu met veel moeite draaiende. Daardoor stagneert de invoering van elektronische dienstverlening. Dat constateert het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

De gemeente Amsterdam worstelt al langer met haar ict-infrastructuur. Dat leidde onlangs zelfs tot alarm omdat de problemen zo groot waren geworden dat meerdere taken niet of nauwelijks konden worden uitgevoerd. Dat gold zelfs voor het overmaken van de sociale uitkeringen. De gemeenteraad heeft inmiddels 60 miljoen euro extra gefourneerd om de belangrijkste problemen op te lossen.

Amsterdam staat niet alleen, zo zegt projectleider Larissa Zegveld van KING. Er komen alarmerende berichten uit veel gemeenten. “Het gaat zo niet langer”, zegt Zegveld tegen Webwereld. “Veel gemeenten worstelen met verouderde infrastructuur en een woud aan applicaties. Daardoor dreigt de implementatie van e-overheid te mislukken. Gemeenten zien door de bomen het bos niet meer.

Welke dat zijn?

Daar gaan we nu onderzoek naar doen. We hebben signalen genoeg binnen gekregen, maar het is aan henzelf om daarin de publiciteit te zoeken, niet aan mij.”

Zegveld meent dat het bijna onvermijdelijk is dat bij enkele gemeenten de situatie zo uit de hand loopt, dat “de informatievoorziening langere tijd geblokkeerd raakt”.

KING komt daarom met het ondersteunende project ‘Slimmer organiseren door samenwerken’. Daarin wordt nauwe samenwerking tussen gemeenten gestimuleerd, mogelijk zelfs via een ‘shared service center’ voor alle ict-diensten, om te voorkomen dat elke gemeente zelf het wiel moet uitvinden.

Een shared service center is al in werking in de regio Drechtsteden, een samenwerkingsverband van zes gemeenten in Zuid-Holland. Daar draaien maar liefst 1300 applicaties voor de deelnemende gemeenten. “We kijken of dergelijke samenwerkingsverbanden ook de problemen bij andere gemeenten kunnen oplossen,” aldus Zegveld. “De overtuiging van KING is dat de e-overheid geen kans van slagen heeft als aandacht voor implementatie en beheer ontbreekt.”

Bron: Webwereld.nl