Digital

Digital

Nieuws

Bekker breekt lans voor ICT

Wie in de overheid wil snijden ontkomt niet aan forse efficiencyverbeteringen door middel van ICT. Dat stelde Roel Bekker, tot deze zomer secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst, op een conferentie in Scheveningen.

Bezuinigen

Bekker vergeleek het programma Vernieuwing Rijksdienst, die tot een zekere afname van het aantal ambtenaren heeft geleid, met de wens van het nieuwe kabinet nog eens miljarden te bezuinigen op de overheid. “De omstandigheden zijn anders. Het gaat nu over euro’s, niet over ambtenaren of dienstverlening.” Hij zegt vooralsnog een plan te missen, evenals een keuze voor wat er dan níet gedaan kan worden.

Efficiency

Van het programma Vernieuwing Rijksdienst zegt Bekker toch vooral geleerd te hebben dat reductie moet samengaan met efficiencyverbetering. En die is hoofdzakelijk te realiseren door gebruik te maken van de grote mogelijkheden die ICT nog steeds biedt, ook al zijn er soms ICT-projecten die geen binding met beleid en management hebben.

Grenzen weg

Het samenvoegen van ministeries ligt wel ‘in die lijn’ aldus Bekker. Maar aan de ‘achterkant’ van de ministeries is er nog veel meer mogelijk. Er is volgens hem een verschil tussen de politiek relevante en onderscheidende frontoffices van de ministeries en de backoffices die veelal hetzelfde doen. Zijn toekomstbeeld is dan ook een voortdurend veranderende overheid, waarin de interne grenzen zullen verdwijnen. Ook aan het ‘huis van Thorbecke’ komt een eind. “De traditionele autoriteit zal verdwijnen. Door al die veranderingen heb je de slimste mensen en vooral ook de beste ICT-middelen nodig.”

Bron: binnenlandsbestuur.nl