Digital

Digital

Nieuws

Tweede, herziene druk 'Yes we scan!'

In juli 2010 gaven de gemeente Deventer en de provincie Overijssel samen het boekje ‘Yes we scan! Best practice Wabo- scanafspraken in Overijssel’ uit.

De uitgave mocht zich in de nodige belangstelling verheugen en is op veel plaatsen besproken. Daarnaast ontvingen de uitgevers ‘intercollegiaal commentaar’ van het Nationaal Archief. Dit commentaar leidde tot een verbetering en verheldering van de tekst op een aantal punten.

Daarom is besloten om een tweede, herziene druk van ‘Yes we scan!’ uit te geven. Deze wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld. Niet alleen op de site van Overijssel, maar ook hier.