Digital

Digital

Nieuws

VNG vraagt aandacht voor webrichtlijnen

De VNG heeft in een brief haar leden opgeroepen meer aandacht te besteden aan de webrichtlijnen als middel om de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie te verbeteren. Op 1 januari 2011 moeten op alle gemeentelijke websites die richtlijnen zijn doorgevoerd.

Toegankelijkheid

De webrichtlijnen zijn opgesteld om de toegankelijkheid van overheidswebsites te bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking, maar ook voor mensen met dyslexie of een ‘normale’ taalachterstand.

Onvoldoende

De VNG wijst erop dat 60 procent van de mensen de schriftelijke informatie van gemeenten wel technisch kan lezen maar onvoldoende begrijpt. Webrichtlijnen moeten daarnaast zorgen voor vindbaarheid in zoekmachines en de toekomstvastheid en onderhoudbaarheid (standaardisatie) van de gebruikte technologie.

300 gemeenten

VNG constateert in de brief dat halverwege 2010 veel gemeenten op 1 januari 2011 geen website zullen hebben die voldoet aan de officiële webrichtlijnen. Tot dusver voldoen zelfs maar twee gemeenten (Krimpen aan de IJssel en Goirle) volledig aan de meer dan honderd eisen uit de webrichtlijnenlijst. Niet al die eisen zijn even urgent, maar de VNG wijst erop dat nog zo’n 300 gemeenten niet eens een instrument op hun website hebben waarmee tekst kan worden voorgelezen voor minder leesvaardige of blinde inwoners.

Stappen zetten

De VNG hoopt dat met de nieuwe website over webrichtlijnen en de site Hoe bereikt u iedereen gemeenten afdoende middelen voorhanden zijn voor gemeenten om alsnog stappen te kunnen zetten.

Bron: binnenlandsbestuur.nl