Digital

Digital

Nieuws

Regeerakkoord is beknopt over ICT

Het kabinet Rutte-Verhagen belooft in het regeerakkoord meer aandacht voor grote ICT-projecten en voor automatiseringsproblemen bij de overheid. Het toezicht hierop wordt structureel aangescherpt.

Het regeerakkoord is verder bondig over ICT. Er is relatief veel aandacht voor informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens. Zo wordt er beloofd dat voorgenomen maatregelen betreffende opslag, koppeling en verwerking van persoonsgegevens bij aanvang nog eens uitvoerig worden bekeken. Het kabinet wil ook een meldplicht voor verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens. De nationale toezichthouder moet boetes kunnen opleggen bij het niet naleven daarvan. Daarnaast belooft het kabinet een integrale aanpak van cybercrime. Het akkoord zwijgt verder over het belang van dienstverlening aan burgers. De term dienstverlening wordt alleen genoemd bij de verbeteringen die er in de zorgsector nodig zijn.

Bron: binnenlandsbestuur.nl