Digital

Digital

Nieuws

Limburg betaalt miljoenen voor haperend systeem

Enkele topamtenaren hebben verzuimd het provinciebestuur van Limburg in te lichten over grote problemen met het geautomatiseerde archiefsysteem. Gedeputeerde Noël Lebens heeft ‘interne maatregelen’ getroffen tegen deze ambtenaren. Lebens wil niet zeggen welke maatregelen hij heeft genomen maar wel zei hij dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden: ambtenaren mogen problemen niet verzwijgen tegenover het provinciebestuur.

Een aantal jaar geleden is er een softwareprogramma aangeschaft voor de digitale archivering van alle in- en uitgaande post van de provincie Limburg. Het programma is afkomstig van het Belgische bedrijf TAF waar de provincie ongeveer 2,5 miljoen euro voor betaalde. Enkel het pakket bleek aan alle kanten te haperen. TAF ging dit voorjaar failliet en volgens een onderzoek van bureau Berenschot waren 170 duizend stukken niet goed gearchiveerd.

Gedeputeerde Lebens neemt het de leidinggevende ambtenaren voornamelijk kwalijk dat ze helemaal op eigen houtje hebben geopereerd. Ze hebben Gedeputeerde Staten niet ingelicht over de keuze van de leverancier en ook niet over de problemen die vervolgens opdoken. De alarmerende signalen van de lagere ambtenaren bereikten GS niet. Enkele ambtenaren raakten zelfs zo gefrustreerd over de situatie dat ze vertrokken. ‘Goede mensen gingen weg omdat anderen hun werk niet goed deden’, vertelde Lebens vrijdag tegen een commissie van Provinciale Staten. ‘De kritiek drong niet door tot de hoogste echelons’, zegt zijn woordvoerder.

Het archiveringsysteem voldeed in de verste verte niet aan de eisen van de archiefwet. De provincie is nu bezig een nieuwe software en een nieuwe leverancier te zoeken. Het ict-project, dat in 2005 van start ging, heeft tot nu toe 6,3 miljoen euro gekost. Daarvan mag in ieder geval de 2,5 miljoen die is betaald voor de software van TAF als verloren worden beschouwd.

Bron: volkskrant.nl