Digital

Digital

Nieuws

Gratis thuiscursus zaakgericht werken

De afgelopen jaren is er veel geschreven over zaakgericht werken. Zowel binnen als buiten onze organisatie. Natuurlijk is het mogelijk om een cursus hierover te volgen of een adviseur in te huren, maar u kunt ook zelf aan de slag. De hulpmiddelen die u daarvoor minimaal ter beschikking heeft, zijn:

De zaak X: een uitgave met de uitleg over zaakgericht werken en de basisbeginselen.
Om u zelf hierbij te toetsen kunt u het werkboek De Zaak X hanteren.
Na de uitgave van De Zaak X zijn er veel ervaringen opgedaan en zijn de bijgestelde ervaringen verwerkt in De Zaak Y.
Meer praktijkverhalen zijn er terug te vinden in Volg die Zaak. De geïnterviewden zijn sprekers van het Congres van Digital display uit 2009.

Een specifiek onderdeel voor gemeenten is de zaaktypencatalogus, die wordt ondersteund door KING. Op basis van onze ervaring hebben wij een standaardaanpak ontwikkeld, die zich in de praktijk al heeft bewezen. Deze aanpak is terug te vinden in een white paper en tevens in een artikel dat is gepubliceerd in Od.
Wilt u liever niet lezen? Kijk dan naar het filmpje over de zaaktypencatalogus.
Mocht u interesse hebben in een workshop over zaakgericht werken? Dat kan natuurlijk ook. Informatie vindt u hier.