Digital

Digital

Nieuws

Best practices archiefinspectie Almere

Het Stadsarchief Almere bracht onlangs drie inspectierapporten uit over actuele ontwikkelingen op het gebied van archiefzorg. Het betreft een kwaliteitsmodel, een verkenning van het document management systeem en een onderzoek naar de risico’s van het audiovisueel vastleggen en bewaren van raadsvergaderingen.

Kwaliteitsmodel

Het stadsarchief ontwikkelde een generiek toetsingskader voor archiefinspectie. Het is een inhoudelijke en methodische basis voor kwaliteitsmetingen van informatie- en archiefbeheer. Het kader is gebaseerd op de INK-methode voor integrale kwaliteitszorg.

Verkenning document mangement systeem

Bij de productie van documenten zo vroeg mogelijk rekening houden met langdurige bewaring. Dat is cruciaal voor duurzaam achiveren. Almere werkt met een document management systeem. Leidt dit tot een betere kwaliteit van de digitale archiefvorming? In het rapport wordt het gehele proces beoordeeld aan de hand van het toetsingskader.

Duurzame audiovisuele verslaglegging

Steeds meer gemeenten leggen raadsvergaderingen audiovisueel vast; het is een eigentijds middel om burgers te informeren over de besluitvorming. Maar gebeurt dit conform de wettelijke regels en normen voor duurzaam archiefbeheer? Het stadsarchief toetste de praktijk in Almere in een inspectierapport. Wat zijn de risico’s? Hoe kan het beter?

Meer informatie

De rapporten vindt u via deze link.

Bron: vng.nl