Digital

Digital

Nieuws

Pilot eHerkenning door Agentschap NL

De uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL, is een pilot met eHerkenning gestart. Via eHerkenning kunnen bedrijven zich op een uniforme, veilige en eenvoudige manier identificeren wanneer ze elektronisch zaken doen met de overheid. eHerkenning maakt het mogelijk deze wijze van identificeren bij meerdere overheden te gebruiken.

Ondernemers krijgen door de pilot nu de mogelijkheid om met eHerkenning digitaal hun aanvraag in te dienen voor subsidies in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Hiermee is Agentschap NL de eerste overheidsdienstverlener die werkt met eHerkenning.

Tevens zullen in de nabije toekomst de gemeenten, Belastingdienst en Kamers van Koophandel aansluiten op eHerkenning. De pilot van Agentschap NL is onderdeel van het programma eHerkenning voor Bedrijven van het ministerie van Economische Zaken. Dit programma werkt aan een uniforme, veilige en betrouwbare elektronische herkenning van bedrijven bij het afnemen van diverse overheidsdiensten. eHerkenning is een van de bouwstenen genoemd in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP).

Bron: e-overheid.nl