Digital

Digital

Nieuws

NUP twijfelachtig uit de startblokken

Adviesbureau Telengy heeft onderzoek gedaan naar een betere dienstverlening, die nog minder geld kost. De resultaten van het onderzoek wijzen er op dat 40 procent van de gemeenten hulp nodig heeft bij de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP). De e-overheid komt niet als een speer uit de startblokken, de budgetten staan onder druk en er is een cultuuromslag nodig. Telengy bestudeerde een groot aantal realisatieplannen, interviewde medewerkers in dertien gemeenten en gebruikte de gegevens van een vragenlijst die door 126 ambtenaren is ingevuld. Eén van de conclusies: er is nog steeds veel weerstand tegen deze vorm van (digitale) dienstverlening. Men twijfelt sterk aan het slagen van dit project, hoewel dit in grote gemeenten slecht een kleiner probleem lijkt te zijn. De weerstand komt verder ook voort uit onzekerheid over de positie in de organisatie. Daarnaast bestaat het idee dat medewerkers onvolledige informatie geven over de uitvoering van het plan. Dit is dan vooral weer een probleem in de middelgrote gemeenten.

Om het NUP wel te doen slagen heeft men betrokkenheid nodig, zowel van het bestuur als de ambtelijke voorhoede. Uit onderzoek blijkt dat juist hierdoor veel gemeenten achter lopen met de uitvoering. Vooral in kleine gemeenten is bestuurlijke betrokkenheid nodig. Als een wethouder geen of weinig interesse heeft in digitale dienstverlening, komt er ook weinig van terecht. In grote gemeenten kan de ambtenarij het project beter dragen. Een derde van de gemeenten loopt achter; twee derde ligt aardig op schema.

Bron: Gemeente.nu