Digital

Digital

Nieuws

Elektronische aangifte burgerlijke stand

Minister Hirisch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken willen dat het binnenkort mogelijk is om elektronisch aangifte te doen van een huwelijk, geboorte of overlijden. Dat is gebleken uit het wetsvoorstel. Om het voorstel te realiseren dienen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar te worden afgestemd.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel kunnen mensen via de computer aangeven dat ze willen trouwen of dat er iemand is overleden. Bij onduidelijkheden en vragen neemt de betreffende ambtenaar vanzelf contact op met de persoon die aangifte heeft gedaan.

Door het digitaal aangifte doen worden bestaande procedures vereenvoudigd. Zo is het niet meer nodig om allerlei stukken, zoals uittreksels of geboorteakte op te vragen. De ambtenaar kan deze zonodig zelf controleren. Bij de elektronische aangifte is er een belangrijke rol voor DigiD weg gelegd. Volgens de ministers is het erg belangrijk dat identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens worden voorkomen. DigiD zal ervoor moeten zorgen dat de identiteit van de burger in de elektronische omgeving zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. De ministers benadrukken dat een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand pas wordt ingevoerd als dit “op een betrouwbare en technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden.”

Bron: nu.nl