Digital

Digital

Nieuws

Digital display schrijft mee aan boek over scannen in het licht van wabo en substitutie

Als overheden digitaal willen werken, moeten ze er minstens voor zorgen dat ze hun papier scannen. Anders gaat het niet. Als het om de WABO (Omgevingsvergunning) gaat, hebben de betrokken overheden zelfs afgesproken dat ze digitaal zullen afhandelen. Maar de burger mag zijn aanvraag op papier indienen. Scannen dus!

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer verlenen vergunningen die onder de WABO vallen. Overijssel en Deventer hebben ook beide een machtiging tot vervanging verkregen – ze mogen dus formeel digitaal archiveren.

Logisch dat beide veel ervaring hebben met scannen, het inrichten van scanprocessen, scansoftware, scanners, de kwaliteit van digitale bestanden en procedures rondom scannen. Die ervaring willen ze graag delen met andere overheden. Daarom hebben ze hun praktijkervaring gebundeld in het handzame en praktische boekje ‘Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel.’

Deze uitgave is tot stand gekomen door een innige samenwerking tussen provincie en gemeente. De teksten zijn opgesteld door Digital display en Doxis die respectievelijk Overijssel en Deventer hebben begeleid bij hun succesvolle substitutieaanvragen.

U kunt het boekje ‘Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel. Een handreiking bij scanning’ hier downloaden