Digital

Digital

"Geen poespas of poeha. Gewoon lekker aan de slag."

In gesprek met Matthijs Rietveld

Matthijs Rietveld, een oude bekende uit de Digital-stal, is vanaf 1 januari 2017 weer actief voor Digital. De voorgaande jaren werkte hij voor ETTU, als business consultant document- en recordmanagement en SharePoint-consultant. Het heeft zijn kennis en ervaring in het vakgebied verbreed EN verdiept. Maar het pure vak van informatiemanagement, los van welk product ook, bleef trekken. We stelden hem een paar vragen en hij gaf een paar antwoorden.

Waarom keer je terug in dit mooie vakgebied? Je geeft er een veilige vaste baan voor op!

Ooit ben ik min of meer toevallig in dit vakgebied terecht gekomen, zoals zovelen. Het vak ging mij boeien. Zorgen dat document- en recordmanagement ten dienste staat van de organisatie in plaats van een blok aan het been is, blijkt nog steeds voor elke organisatie een grote uitdaging. Ik kan daarin helpen. De afgelopen jaren heb ik dat ook gedaan maar vanuit een bedrijf dat leverancier is. Ik wilde weer wat onafhankelijker bezig zijn. En ach, hoe veilig is een vaste baan? Ook op dat vlak verandert de wereld.

Je hebt met veel plezier gewerkt voor ETTU. Wat heb je geleerd van werken in een bedrijf waar veel IT’ers werken?

De ontwikkelingen binnen de IT gaan heel hard, dat is kenmerkend voor de IT. Goede IT’ers kunnen daar op een heel creatieve manier mee omgaan en bruikbare vernieuwingen inzetten in hun opdrachten. Daar moet je ook ruimte voor laten, ook als je het zelf niet snapt. Een ander iets is, dat in verreweg de meeste gevallen de IT’er bouwt wat de klant vraagt. De klanten die achteraf gaan mopperen dat de leverancier het niet goed heeft gedaan, moeten eerst bij zichzelf te rade gaan of ze wel goed hebben vertelt wat ze voor oplossing wilden hebben. En de IT’ers moeten zichzelf telkens weer afvragen: begrijp ik nu echt wat die klant wil? Voer je projecten dus zo uit dat je continue met elkaar in gesprek bent. Dat voorkomt in ieder geval al veel gemieter.

Is SharePoint zaligmakend of gaat het om andere dingen als je succesvol digitaal wilt werken?

Over wat zaligmakend is, valt te discussiëren. Dat SharePoint het niet is, staat buiten kijf. Succesvol digitaal werken gaat toch echt over andere dingen. Hoe wil je gaan werken en waarom wil je dat op die manier? Heb je de juiste randvoorwaarden geschapen om op die manier te kunnen werken? Heb je genoeg aandacht voor de impact van de nieuwe manier van werken op je medewerkers? Wie heb je voor je neus, wie moet straks op die nieuwe manier gaan werken?
Dat je vervolgens kiest om digitaal werken op basis van SharePoint te gaan inrichten is helemaal geen verkeerde keuze. Maar ook voor SharePoint geldt: waarom wil ik SharePoint, heb ik helder wat het platform kan en niet kan, welke plek krijgt het in mijn visie op IT, informatiemanagement etcetera, etcetera.

Wat wil je de komende jaren bereiken?

Geen poespas of poeha. Gewoon lekker aan de slag. Dat is al heel wat, denk ik.

En waarom moeten klanten jou hebben als het gaat om digitaal werken?

Ik ken de wereld van informatiemanagement zowel vanuit de DIV als vanuit de IT. Vaak is er, nog steeds, veel ruis tussen die twee. Die kan ik voor een groot deel wegnemen. Tegelijkertijd geldt dat ook voor DIV en IT enerzijds en de ‘business’ anderzijds. Ook die werelden kan ik wat dichter bij elkaar brengen. Volgens mij gaat informatiemanagement daar ook om: zorgen dat IT systemen het goede doen voor de bedrijfsprocessen en dat ook nog op een verantwoorde manier.